top of page

Søsterlenken samtale/besøkstjeneste

Samtalepartnere i Søsterlenken har gjennomført et kurs tidlig i år 2020, og er i stadig utvikling ved å kurse og holde seg oppdatert.

Vi har hatt et seminar med coach Fazila Mahmood: «Hvordan møte ulike personligheter ved sykdom, omsorg, samtaleteknikk, motivasjon og oppmuntring.

Foredrag med søster Batoul Von Angell fra ICC om sunnah etiketter for besøk, samt tips og råd rundt dette temaet. Et par søstre har gjennomført kurs i islamsk psykologi og rådgivning nivå 1 på al balagh academy med blandt annet professor Abdur Rashid Skinner. Og førstehjelpskurs med søster Amina, hun kjører ambulanse i Oslo. 

Aida Tule 

Psykolog

Psykolog Aida Tule var en av foredragsholdere under seminaret som kom fra Bosnia, og holdt foredrag om: «Å forstå følelser og behov for å øke livskvaliteten».

Hun har studert psykologi ved International Islamic University i Malaysi

Rizwan Dawood

Imam

Imam Rizwan Dawood var en av foredragsholdere under seminaret og holdt foredrag om den troendes innstilling til prøvelser i livet og belønning for å besøke den syke.

Har du behov for å lette hjertet ditt til en upartisk person om tro eller hverdagens utfordringer, tar vi gjerne en samtale med deg. Vi har taushetsplikt så samtalen forblir mellom deg og samtalepartner. Søsterlenken har også grupper for trening, turer i naturen, kunnskapssirkler som skal støtte til å komme seg ut av ensomhet, lite mosjon eller en forandring i hverdagen.

Samtalepartner

Trenger du noen å snakke med?

Vi tilbyr 3 ulike samtaler.

1. Samtaleparnter relatert til tro.

Besøk i institusjon eller hjem.

1-5 samtaer. Tid: 90 min.

Gratis. Taushetsbelagt

2. Samtaleparnter relatert til personlig problem. Besøk i institusjon eller hjem.

1-5 samtaler. Tid:90 min

Gratis taushetsbelagt

3. Vi tilbyr chat etter avtale

Besøksvenn

Er du ensom? Isolerer du deg?

Kontakt oss for en nærmere avtale. Vi finner en passende søster som vil være besøksvenn for deg.

Ved kontakt nevn hva som er viktig for deg som alder, språk og dine interesser. Sammen avtaler vi hyppighet og varighet for besøksordningen.

Barnepass

Er du alenemamma og blitt syk? Fortvil ikke. Kanskje en av våres frivillige søstre har anledning til å komme en tur for å passe barna noen timer.

Praktisk hjelp

Har du blitt syk og trenger en hjelpende hånd?

Ved kontakt nevn hva du trenger hjelp til som: Husvask, handling eller matlaging.

Hva vi er: En frivillig tjeneste basert på avtaler. Vi har taushetsplikt

Hva vi ikke er: En akutt telefon ved alvorlige farlige situasjoner.

bottom of page