top of page

Søsterlenken aktiv deen

Aktiv deen har tro relaterte aktiviteter i fokus. Gruppen ble dannet like etter nasjonal dugnad pga pandemi, der vi så behovet for å støtte søstre i deres religiøsitet. Aktiv deen ivaretar smittevernråd under sine aktiviteter.

Våre arrangementer er åpne for alle kvinner uavhengig av tro, bakgrunn og alder. En god mulighet for å tilegne seg kunnskap samtidig en hyggelig sammenkomst. Dette er også en fin mulighet å finne seg rettskaffen selskap.

Aktiviteter:

- Gå på fredagsbønn en gang i måneden. (Sosialt etterpå).

- Kunnskapssirkel en gang i måneden med ulike temaer.

Fredagstale på norsk deretter fredagsbønn i mosken Rabita.

Søstrene resiterer surah al kahf etter bønn og gjør noe sosialt etterpå. Det er alltid en kontaktperson som er tilgjengelig for å besvare spørsmål.

Kunnskapssirkel på Ekeberg med søster Batoul Von Angell.

Tema: De ti beste dagene i året.

Aktivdeen fikk hyggelige tilbakemeldinger av fornøyde deltagere.

Kunnskapssirkel med søster Jorunn Jasmin Oksvold.

Tema: Tawheed (Allahs enhet) og risalah (profetskap).

bottom of page