top of page
  • _

Konsekvenser av en voldelig barndom

Konsekvenser av en voldelig barndom


Skrevet av Farzana Kausar, kognitiv terapeut


Hvordan blir du som person etter å ha levd med vold og tvang? Hvordan blir din fysiske og psykiske helse påvirket senere?


ACE (Adverse Childhood Experience) er en forskning som ble utført på 17000 personer for å studere hva barndomserfaringer av fysisk/psykisk/seksuell vold kan føre til. Forskningen har vist en sterk sammenheng mellom en dårlig barndom og sykdom i voksen alder.


Å ha levd med vold kan føre til depresjon, schizofreni, bipolar lidelse, tvangslidelser, røyking, overvekt, høyt blodtrykk, narkomani, spiseforstyrrelser, alkoholisme, hjerte- og karsykdommer, diabetes 2, kreft, astma, og nevrologiske sykdommer. I tillegg kommer det frem at levealder til de utsatte barna blir forkortet med 20 år. Det kan skje i form av å miste livet på grunn av heroinmisbruk, ekstremsport, alkoholisme, røyking, sykelig overvekt eller selvmord.


Det er godt dokumentert at en vanskelig barndom også skaper problemer senere i livet. Derfor er det viktig at du melder fra hvis du ser at et barn har det vanskelig, du kan spare fremtiden til et barn. Og søk hjelp hvis du selv har hatt det vanskelig i barndommen eller i ekteskapet. Noen kan ha hatt en trygg barndom, men oppleve vold i voksen alder, og mange kan ha problemer med å komme ut av et voldelig ekteskap på grunn av barna. Husk det at dine barn også sliter under volden, og kan skylde på deg for at du lot dem vokse opp med vold. Vil du lese mer om denne forskningen, kan du kontakte meg.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Teaser - mens du venter...

Mens dere venter på første video-leksjon i teppe-prosjektet kan du kose deg med denne lille teasern! Den er kort, men du får et lite innblikk i hva vi mener når vi sier at du kan stoppe når du vil, og

«Sammen» - et digitalt håndarbeidsprosjekt i felleskap

Søsterlenkens håndarbeidsgruppe er utålmodige! Vi vil så gjerne flokke oss sammen med garn, pinner, nåler og annet utstyr for å oppleve et samhold blant søstre i en atmosfære av kreativitet og skaperg

Comentarios


bottom of page