top of page

Søsterlenken kunst junior

Dette er en kreativ gruppe for barn i skolealder der de kan lage kunst og ta med seg hjem. Her vil vi publisere ulike kunst og formingsaktiviteter.

Geometrikurs for barn og ungdom i alderen 10 - 18 år. Støttet av Frifond og Kvinners naturlige shifa.

bottom of page