top of page

Frivillig tjeneste rettet mot muslimske jenter og kvinner

Velkommen til Søsterlenken

Søsterlenken er et nettverk av muslimske medsøstre som tilbyr hjelp og ulike sosiale aktiviteter på frivillig basis. Vi har ulike nasjonaliteter og ulike ferdigheter. Det som binder oss sammen i en solidarisk lenke er et ønske om å gi støtte til våre søstre emosjonelt, psykisk, fysisk og religiøst. Samt fremme kreativitet og fellesskap. Vi praktiserer taushetsplikt slik at du kan være trygg på at informasjon forblir hos den du snakker med. Vi er i stadig vekst og utvikling og kurser oss for bedre å kunne imøtekomme dine behov og tilby flere tjenester.

bottom of page